Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2013

I overensstemmelse med ombudsmandslovens § 11, stk. 1 og 2 (lovbekendtgørelse nr. 349 af 22. marts 2013), afgiver jeg hermed beretning for året 2013.

København, september 2014

Jørgen Steen Sørensen