Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2013

Område 2 - Sociale sager

Områdechef Kirsten Talevski
Kontorchef Susanne Veiga
Souschef Pernille Helsted

Specialkonsulent Elizabeth Bøggild Nielsen

Fuldmægtig Ann Thagård Gregersen
Fuldmægtig Camilla Bang
Fuldmægtig Linette Granau Winther
Fuldmægtig Marjanne Kalsbeek
Fuldmægtig Nina Melgaard Ringsted
Fuldmægtig Peter Kersting

Studentermedhjælper Nina Mojaza
Studentermedhjælper Trine Louise Mågård Hansen

Centrale arbejdsområder

- Social- og arbejdsmarkedsret
- Offentlig personaleret

Pr. 1. maj 2014