Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2013

Område 1 - Offentlighedssager mv. og egen drift-projekter

Områdechef Karsten Loiborg
Kontorchef Lisbeth Adserballe

Specialkonsulent Lise Puggaard
Specialkonsulent Michael Gasbjerg Thuesen

Fuldmægtig Dennis Toft Sørensen
Fuldmægtig Janne Lundin Vadmand
Fuldmægtig Kirsten Broundal
Fuldmægtig Mette Vestentoft
Fuldmægtig Pi Lundbøl Stick
Fuldmægtig Stine Marum  

Studentermedhjælper Christian Nikolaj Søberg
Studentermedhjælper Mikkel Lindberg Laursen

Ekstern konsulent, professor, dr.jur. Jan Pedersen, Aarhus Universitet

Centrale arbejdsområder

- Offentlighedssager
- Skatter, afgifter, inddrivelse mv.
- Markeds- og forbrugerforhold, selskaber mv.
- Valg, personregistrering, våben, pas, procesbevillinger mv.
- Transport, kommunikation, veje, færdsel mv.
- Uddannelse og forskning
- Kirke og kultur
- Egen drift-projekter
- Særlige faglige opgaver

Pr. 1. maj 2014