Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2013

Administrationschef Christian Ørslykke Møller

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen

Vicedirektør Kaj Larsen

Direktør Jens Møller

Pr. 1. maj 2014