Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2013

Dato

Institution

Type og målgruppe

8. januar

Arresthuset i Slagelse

Arresthus, især for indsatte, der   er varetægtsfængslede, mens deres sag behandles

15. januar

Arresthuset i Ringsted

Arresthus, især for indsatte, der er varetægtsfængslede,   mens deres sag behandles

22. januar

Abildparken, Frederikshavn

Plejehjem for bl.a. personer med   demenslidelser

23. januar

Psykiatrisk sengeafsnit N7, Frederikshavn

Åbent almenpsykiatrisk sengeafsnit for voksne sindslidende  

24. januar

Hedebo, Brønderslev

Botilbud for voksne med psykisk   lidelse

20. februar

Kysten, Nysted

Botilbud for udviklingshæmmede voksne med dom til   anbringelse i institution

22. februar

Sønderbjerggaard, Stenlille

Botilbud, der behandler voksne med   stof- og alkoholmisbrug og særligt med dobbeltdiagnose (psykisk lidelse og   misbrug)

27. februar

Arresthuset i Odense

Arresthus, især for indsatte, der er varetægtsfængslede,   mens deres sag behandles

27. februar

Detentionen i Odense

Navnlig for personer, som ikke kan   tage vare på sig selv, fordi de er berusede, og som politiet træffer i en   farlig situation

27.-28. februar

Statsfængslet i Vridsløselille, Albertslund

Lukket fængsel, navnlig for indsatte, der afsoner lange   fængselsstraffe

11. marts

Lokalpsykiatri Fredericia

Ambulant psykiatrisk behandling   for voksne

12. marts

Marielund, Kolding

Socialpsykiatrisk botilbud for voksne med psykiatriske   lidelser

13. marts

Psykiatrisk afdeling i Kolding

4 voksenpsykiatriske sengeafsnit   og psykiatrisk skadestue

14.-15. marts

Kofoedsminde, Rødby

Specialinstitution for udviklingshæmmede voksne, som er   idømt en foranstaltning på åbne eller sikrede afsnit

20. marts

Fonden Klippen, Slagelse

Botilbud, der behandler alkohol-   og stofmisbrug hos voksne

20. marts

Arresthuset i Herning

Arresthus, især for indsatte, der er varetægtsfængslede,   mens deres sag behandles

21. marts og 3. oktober

Pensionen Lyng, Stakroge

Institution under kriminalforsorgen,   der huser bl.a. beboere under udslusning, i alternativ afsoning eller med dom   til behandling

3. april

Damkjærgaard/Sida, Børkop

Botilbud for bl.a. udviklingshæmmede med dom og voksne   med psykiatriske problemstillinger

4.-5. april

Nørholm, Herning

Botilbud for bl.a.   udviklingshæmmede voksne med dom og voksne med psykiske problemstillinger

8. april

Psykiatrien Vest, Slagelse

Lukket afsnit V1 for patienter over 18 år, psykiatrisk   akutmodtagelse og ambulant behandling af psykiatriske lidelser i   distriktspsykiatrien

9. april

Østergården, Rude

Socialpsykiatrisk botilbud for   voksne med psykiske udfordringer

11. april

Bo- og Støttecenter Saxenhøj, Sakskøbing

Botilbud for bl.a. voksne sindslidende og demente

16. maj

Kongens Ø Munkerup, Dronningmølle

Botilbud, der behandler stofmisbrug   hos voksne

16. maj

Vestre Fængsels hospitalsafdeling, Vestre Hospital,   afdeling VH2, København

Arrestafdeling især for psykisk syge indsatte, der er varetægtsfængslede,   mens deres sag behandles

22. maj

Hedegaard, Skjern

Botilbud for bl.a.   udviklingshæmmede unge og voksne

23. maj

Sødisbakke, Mariager

Botilbud for bl.a. voksne med nedsat funktionsevne og dom

24. maj

Ørum Bo- og aktivitetscenter, Ørum   Djurs

Botilbud for bl.a. voksne med   psykiatriske lidelser og udviklingshæmmede med dom

27. maj

Arrestafdelingen i Statsfængslet i Jyderup

Arrestafdeling især for indsatte, der er varetægtsfængslede,   mens deres sag behandles

30. maj

Alfa-Fredensborg, Fredensborg

Botilbud for voksne og opholdssted   for børn og unge fra 15 til 18 år – behandler alkohol- og stofmisbrug

18. juni

Arresthuset i Silkeborg

Arresthus, især for indsatte, der er varetægtsfængslede,   mens deres sag behandles

19. juni

Midtgården, Bramming

Botilbud, der behandler alkohol-   og stofmisbrug hos voksne

20. juni

Detentionen i Esbjerg

Navnlig for personer, som ikke kan tage vare på sig selv,   fordi de er berusede, og som politiet træffer i en farlig situation

1.-2. juli

Statsfængslet Renbæk, Skærbæk

Åbent fængsel for indsatte med dom

27. august

Regionspsykiatrien,   herunder akut døgntilbud, Silkeborg

Ambulant behandling af voksne med psykisk lidelse

28. august

Hinge, Kjellerup

Socialpsykiatrisk botilbud for   voksne med psykiatriske problemstillinger

29. august

Anstalten for domfældte i Tasiilaq, Grønland

I anstalter i Grønland indsættes   personer, som har dom til anbringelse, eller som er tilbageholdt, mens deres   sag behandles

30. august

Detentionen i Tasiilaq, Grønland

I detentioner i Grønland kan   berusere, anholdte, tilbageholdte og afsonere anbringes

31. august

Detentionen i Kulusuk, Grønland

Detention uden fast politibetjening

 

I detentioner i Grønland kan f.eks. berusere og anholdte   anbringes

31. august

Detentionen i Nuuk, Grønland

I detentioner i Grønland kan   berusere, anholdte, tilbageholdte og afsonere anbringes

1. september

Anstalten for domfældte i Nuuk, Grønland

I anstalter i Grønland indsættes   personer, som har dom til anbringelse, eller som er tilbageholdt, mens deres   sag behandles

2.-3. september

Anstalten for domfældte i Aasiaat,   Grønland

I   anstalter i Grønland indsættes personer, som har dom til anbringelse, eller som   er tilbageholdt, mens deres sag behandles

3. september

Detentionen i Aasiaat, Grønland

I detentioner i Grønland kan berusere, anholdte, tilbageholdte   og afsonere anbringes

3. september

Anstalten for domfældte i Kangerlussuaq,   Grønland

I   anstalter i Grønland indsættes personer, som har dom til anbringelse, eller   som er tilbageholdt, mens deres sag behandles

3. september

Detentionen i Kangerlussuaq, Grønland

I detentioner i Grønland kan berusere, anholdte, tilbageholdte   og afsonere anbringes

3. september

Arresthuset i Nykøbing Falster

Arresthus, især for indsatte, der   er varetægtsfængslede, mens deres sag behandles

12. september

Arresthuset i Viborg

Arresthus, især for indsatte, der er varetægtsfængslede,   mens deres sag behandles

13. september

Arresthuset i Randers

Arresthus, især for indsatte, der   er varetægtsfængslede, mens deres sag behandles

17. september

Behandlingscentret Hammer Bakker, Vodskov

Botilbud for voksne med psykisk funktionsnedsættelse,   herunder med dom

18. september

Psykiatrisk sengeafsnit N8,   Thisted

Åbent alment voksenpsykiatrisk   afsnit

19. september

Detentionen i Aalborg

Navnlig for personer, som ikke kan tage vare på sig selv,   fordi de er berusede, og som træffes i en farlig situation

28. oktober

Springbrættet, Janderup Vestj

Botilbud, der behandler   stofmisbrug hos voksne

28. oktober

Stenild Omsorgshjem, Hobro

Botilbud for voksne med bl.a. dobbeltdiagnose (psykisk   lidelse og misbrug)

29. oktober

Slusen, Oksbøl

Botilbud, der behandler   stofmisbrug hos voksne

29. oktober

Chiligruppen, Lystrup

Botilbud for bl.a. udviklingshæmmede voksne med dom

30.-31. oktober

Statsfængslet ved Sdr. Omme

Åbent fængsel for indsatte med dom

12. november

Vesterled, Horsens

Botilbud, der behandler alkohol- og stofmisbrug hos   voksne

13. november

Højløkke Q, Horsens

Botilbud, der behandler alkohol-   og stofmisbrug hos voksne kvinder

9. december

Toftehuset, Ribe

Botilbud, der behandler alkohol- og stofmisbrug hos   voksne

10. december

Stien, Vojens

Botilbud, der behandler alkohol-   og stofmisbrug hos voksne

11. december

Sydgården, Haderslev

Botilbud, der behandler alkohol- og stofmisbrug hos   voksne

LÆS OGSÅ:

Hvad førte tilsynsbesøgene til?
Tilsynsbesøg på børneområdet i 2013
Tilsynsbesøg på handicapområdet i 2013
Tilsyn med tvangsudsendelser af udlændinge i 2013