Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2013

Folketingets Ombudsmand har siden april 2011 ført tilsyn med Rigspolitiets tvangsmæssige udsendelser af statsborgere fra tredjelande (ikke-EU-lande), som ikke har lovligt ophold i Danmark.

Ombudsmanden skal særligt påse, at udsendelserne sker med respekt for individet og uden unødig brug af magt. Ombudsmanden bedømmer således, om politiet følger gældende ret, herunder EU-retten og internationale menneskerettighedskonventioner, og god forvaltningsskik.

Ombudsmandens tilsyn er især koncentreret om en række fokusområder: magtanvendelse, familiens enhed, udsatte grupper, forudgående kontakt og information, sikkerhedsvurderingen, afbrudte udsendelser og udsendelsesrapporten.

Som det fremgår af skemaet på de næste sider, har ombudsmanden i 2013 ikke udtalt kritik af politiets arbejde. Udsendelserne foregik med respekt for individet og uden unødig magtanvendelse.

Vi har i 2013 derudover gennemlæst 741 udsendelsessager fra 2012 med henblik på bl.a. at identificere alle sager med magtanvendelse. Ud af de 741 sager blev 76 sager udvalgt til nærmere gennemgang, heriblandt 9 sager, hvoraf det fremgik, at der havde været brugt magt. Vi har konstateret, at dokumentationen i flere af sagerne ikke opfylder de anbefalinger, som findes i de internationale og nationale retningslinjer for tvangsmæssige udsendelser, og politiet har i flere henseender ikke opfyldt den ulovbestemte grundsætning om notatpligt. På den baggrund har Rigspolitiet i 2013 iværksat en række tiltag for at forbedre dokumentationen af de forskellige sagsbehandlingsskridt i udsendelsessagerne.

Læs mere om ombudsmandens tilsyn med tvangsmæssige udsendelser på ombudsmanden.dk/udsendelser.

Dato Destination Antal personer Brug af magt? Udsendelse gennemført? Kommentarer
04.02.2013 Afghanistan (ledsaget)1 1 Ja Ja Politiet anvendte magt i form af fastholdelse og brug af fikseringsbælte. Anvendelsen af magt var nødvendig pga. udlændingens voldelige adfærd. Magtanvendelsen var proportional og varede kun så lang tid, den var påkrævet.
12.03.2013 Serbien (påset) 5 Nej Ja De tvangsudsendte personer var to ægtepar og det ene pars voksne søn.
19.03.2013 Serbien (ledsaget) 55 (heraf flere familier med børn) Nej Ja Tvangsudsendelsen var en såkaldt chartret flyvning, hvor politiet havde hyret et fly til lejligheden. Ud over en tolk deltog der en læge af hensyn til udlændingenes sikkerhed. Lægen var ikke i aktion.   Stemningen var rolig og afslappet, og forældrene tog hånd om de   tilstedeværende børn.
01.05.2013 Iran (ledsaget) 1 Ja Nej Politiet anvendte magt i form af fastholdelse og brug af fikseringsbælte og plastikstrips. Anvendelsen af magt var nødvendig   pga. udlændingens voldsomme adfærd. Udsendelsen blev afbrudt af flykaptajnen pga. udlændingens voldsomme adfærd. 
14.05.2013 Serbien (ledsaget) 106 (heraf flere familier med børn) Nej Ja Tvangsudsendelsen var en såkaldt chartret flyvning, hvor politiet havde hyret et fly til lejligheden. Ud over en tolk deltog der en læge af hensyn til udlændingenes sikkerhed. Lægen var ikke i aktion. Stemningen var rolig og afslappet, og forældrene tog hånd om de tilstedeværende børn.
27.05.2013 Iran (ledsaget) 1 Ja Nej Politiet anvendte magt i form af fastholdelse og brug af fikseringsbælte, plastikstrips og blød hjelm. Anvendelsen af magt var nødvendig pga. udlændingens voldsomme og voldelige adfærd. Politiet afbrød udsendelsen inden ombordstigningen efter at have modtaget en anmodning herom fra FN's Menneskerettighedskomité. 
24.06.2013 Iran (ledsaget) 1 Nej Ja Den tvangsudsendte var en voksen mand. Tvangsudsendelsen var en grænsefremstilling, hvor de iranske myndigheder ved forevisningen af udlændingens dokumenter lod ham indrejse i Iran. Udlændingen   blev modtaget af sin mor i lufthavnen.
26.08.2013 Afghanistan (ledsaget) 18 Ja Ja Tvangsudsendelsen var en såkaldt chartret flyvning, hvor politiet havde hyret en fly til lejligheden. Ud over en tolk deltog der en læge af hensyn til udlændingenes sikkerhed. Lægen var ikke i aktion. Politiet anvendte magt i forhold til 3 udlændinge i form af fastholdelse, plastikstrips og fikseringsbælte. Magtanvendelserne var alle nødvendige pga. udlændingenes adfærd.
13.11.2013 Hviderusland (ledsaget) 1 Nej Ja Tvangsudsendelsen blev kun delvist fulgt af en medarbejder fra ombudsmanden, idet der kun blev ført tilsyn med forløbet fra politiets afhentning af udlændingen til ombordstigningen i lufthavnen.
20.11.2013 Cameroun (ledsaget) 1 Nej Ja Tvangsudsendelsen blev kun delvist fulgt af en medarbejder fra ombudsmanden, idet der kun blev ført tilsyn med forløbet fra politiets afhentning af udlændingen til ombordstigningen i lufthavnen.
02.12.2013 Afghanistan (ledsaget) 1 Nej Ja Tvangsudsendelsen blev kun delvist fulgt af en medarbejder fra ombudsmanden, idet der kun blev ført tilsyn med forløbet fra politiets afhentning af udlændingen til ombordstigningen i lufthavnen.
17.12.2013 Italien (påset) 1 Nej Ja Den tvangsudsendte var en nigeriansk statsborger, der havde opholdstilladelse i Italien, og som ønskede at udrejse dertil.
18.12.2013 Afghanistan (ledsaget) 1 Nej Ja Tvangsudsendelsen blev kun delvist fulgt af en medarbejder fra ombudsmanden, idet der kun blev ført tilsyn med forløbet fra politiets afhentning af udlændingen til ombordstigningen i lufthavnen.
19.12.2013 Serbien (påset) 1 Nej Ja Den tvangsudsendte var en ældre kvinde. Tvangsudsendelsen var planlagt som en ledsaget udsendelse, men den blev kort før afrejse ændret til en påset udsendelse, idet politiet med samtykke fra   udlændingen lod kvindens søn følge hende tilbage til Serbien.

1) Udsendelse af udlændinge, der ikke udrejser frivilligt, kan enten ske ved en påset udrejse, hvor politiet overvåger udrejsen af landet, f.eks. ombordstigning i et fly eller på et skib, eller ved ledsaget udrejse, hvor politiet ledsager udlændingen ud af landet til udlændingens hjemland eller et tredjeland, hvor udlændingen har ret til at tage ophold.

LÆS OGSÅ:

Hvad førte tilsynsbesøgene til?
Tilsynsbesøg på voksenområdet i 2013
Tilsynsbesøg på børneområdet i 2013
Tilsynsbesøg på handicapområdet i 2013