Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2013

Folketingets Ombudsmand følger efter anmodning fra Folketinget udviklingen i ligebehandlingen af mennesker med handicap og foretager i den forbindelse bl.a. tilsyn med den fysiske tilgængelighed for mennesker med handicap.

På disse tilsynsbesøg undersøger ombudsmandens medarbejdere, om de regler, der skal sikre, at offentlige bygninger er tilgængelige for alle, overholdes. Ombudsmandens medarbejdere har måleudstyr med for at tjekke, om eksempelvis ramper for kørestolsbrugere har en hældningsgrad, som stemmer overens med byggereglerne. En medarbejder hos ombudsmanden, som er kørestolsbruger, deltager i tilsynsbesøgene.

Folketingets Ombudsmand samarbejder desuden med Institut for Menneskerettigheder og Det Centrale Handicapråd om at fremme, beskytte og overvåge gennemførelsen af FN’s Handicapkonvention.

Flere oplysninger om ombudsmandens arbejde med ligebehandling af mennesker med handicap kan findes på ombudsmanden.dk/handicap.

Dato

Institution

Type

22. maj 2013

Rigshospitalet, Region Hovedstaden

Hospital

19. november 2013

Lindeskovskolen, Guldborgsund Kommune

 

Skole - benyttet som valgsted på dagen

19. november 2013

Nordfalster Idræts- og Kulturcenter, Guldborgsund Kommune

Idrætshal – benyttet som valgsted på dagen

19. november 2013

Kalbyrisskolen, Næstved Kommune

 

Skole – benyttet som valgsted på dagen

19. november 2013

Herlufsholm Hallen, Næstved Kommune

Idrætshal – benyttet som valgsted på dagen

LÆS OGSÅ:

Hvad førte tilsynsbesøgene til?
Tilsynsbesøg på voksenområdet i 2013
Tilsynsbesøg på børneområdet i 2013
Tilsyn med tvangsudsendelser af udlændinge i 2013