Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2013

Dato

Institution

Type og målgruppe

15. januar

Tippen, herunder den interne skole, Ansager

Døgninstitution for børn og unge indtil 18 år, som f.eks. har brug for særlig pædagogisk støtte, behandling og omsorg

Intern skole, 0.-10. klasse

6. februar

Nødebogård, herunder den interne skole, Fredensborg

Behandlings- og uddannelsesinstitution, dag- og døgntilbud for børn og unge med kontaktvanskeligheder, angsttilstande og sindslidelser

Intern skole, 0.-10. klasse og mulighed for 11. skoleår

7. marts

Norddjurs Børnecenter, døgnafdelingerne og   aflastningsafdelingen, Grenå

Døgntilbud for børn i alderen 0-12 år, der f.eks. er omsorgssvigtede eller har lettere psykiatriske handicap

Aflastningstilbud for børn og unge i alderen 0-18 år

13. marts

Plejefamilie, Lolland Kommune

Plejefamilie

3. april

Plejefamilie, Tønder Kommune

Plejefamilie

4. april

Børnecenter Døgn, Esbjerg

Døgntilbud, herunder akutafdeling, for børn i alderen 0-13 år

7. maj

Bagsværd Observationshjem, Bagsværd

Dag- og døgntilbud samt aflastningstilbud for børn indtil 8 år, familieplejetilbud

15. maj

Døgncentret for børn og familier, Aarhus

Døgntilbud for børn og unge indtil 17 år og familier med spædbørn

1. oktober 2013

Brovst Asylcenter, Brovst

Opholdscenter for asylansøgere, herunder børn[1]

2. oktober 2013

Den Sikrede Institution Kompasset, Brønderslev

Sikret døgninstitution med intern skole for børn og unge, typisk mellem 15 og17 år, der f.eks. er anbragt i varetægtssurrogat eller som led i ungdomssanktion

22.oktober

Fonden Tagkærgaard, herunder den interne skole, Christiansfeld

Døgntilbud for unge drenge (14-23 år) med misbrugsproblemer eller misbrugsadfærd

Intern skole

23. oktober

Behandlingsstedet Bjerget, herunder den interne skole, Vissenbjerg

 

Døgntilbud for unge piger (14-23 år) med misbrugsproblematikker eller adfærdsmæssige problemstillinger

Intern skole