Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2013

Ombudsmanden offentliggør løbende visse udtalelser på Folketingets Ombudsmands hjemmeside og i ombudsmandens database i Retsinformation.

For 2013 drejede det sig om følgende udtalelser:

TILSYNSSAGER

Rapporter over tilsyn foretaget indtil den 1. november 2012 blev lagt på ombudsmandens hjemmeside. Efter omstrukturering af tilsynsaktiviteterne pr. 1. november 2012 offentliggøres tilsynssagerne ikke længere. Opfølgninger på tidligere tilsynsbesøg vil dog stadig løbende blive lagt på hjemmesiden.